Tiềm năng thị trường tem nhãn chỉ định nhiệt độ theo thời gian
Tiềm năng thị trường tem nhãn chỉ định nhiệt độ theo thời gian
Tem nhãn chỉ định nhiệt độ theo thời gian
Thị trường tem nhãn chỉ định nhiệt độ theo thời gian (Time temperature indicator labels) được dự báo có tốc độ tăng trưởng hàng năm là 6.6% trong giai đoạn 2022 đến 2030, và có thể đạt 1.47 tỷ USD vào năm 2030 (Theo Future market insights)

1900 2035

DMCA.com Protection Status