Chế độ phúc lợi và Chính sách phát triển Nhân sự bền vững TECHPRO
Chế độ phúc lợi và Chính sách phát triển Nhân sự bền vững TECHPRO
Chính sách nhân sự
Người lao động là nguồn lực và yếu tố quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp. TECHPRO xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia giỏi, tạo dựng môi trường làm việc hấp dẫn, chuyên nghiệp và thân thiện nhờ các phương châm, tiêu chí, chính sách và chế độ như sau: BẢO ĐẢM QUYỀN LỢI VÀ BÌNH ĐẲNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

1900 2035

DMCA.com Protection Status